Hoofdpagina

Jump to: navigation, search

Welkom op IBPedia, de Twewiki voor kennisdeling tussen professionals

Kennisplatform

IBPedia is het eerste Twewiki-kennisplatform ter wereld met als aandachtsgebieden Informatiebeveiliging, digitale architectuur en Security Architectuur op basis van een Creative Commons-licentie.

User supported

Het staat een ieder vrij om een bijdrage te leveren. De enige voorwaarde is dat u een account hebt op deze site.

Social IBPedia

Volg ons op Twitter via @twebepedia om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. U ziet het knopje ook in de linkermenukolom.

Alle nieuwe en interessante artikelen in IBpedia worden via @twebepedia wereldkundig gemaakt.

Zowel Nederlandstalige en Engelstalige artikelen kunnen op deze wijze tussen professionals worden gedeeld en vooral verrijkt.

Speciale aandacht zal de komende tijd uitgaan naar security blogs en NORA-beveiligingspatronen met een Creative Commons-licentie.

Over ons

IBPedia wordt onderhouden door enkele professionals die onder meer lid zijn van het PvIB en daar regelmatig een bijdrage leveren.